Trang chủSEODự Án ApartHotel Crystal Marina Bay Nha Trang khi nào ra mắt

Dự Án ApartHotel Crystal Marina Bay Nha Trang khi nào ra mắt

ApartHotel Crystal Marina Bay Thiết kế đang khủng hoảng. Dự kiến ​​cho năm 2013 là gì? Ngân sách do OICE lập ra để mua sắm công khai về kỹ thuật và kiến ​​trúc cho năm 2012 là rất tiêu cực. Tháng 12, theo Hiệp hội các công ty kỹ thuật và kiến ​​trúc Confindustria, là tháng kết thúc một năm khủng khiếp trên thị trường dịch vụ thiết kế.

Trên thực tế, các giá trị vượt quá năm 1999 tính theo peius. Kết quả của tháng cuối cùng của năm là +41,2 về giá trị so với tháng 12 năm 2011. Quý đánh dấu + 47,9%. Thật không may, điều này chỉ cho phép chứa các khoản lỗ của toàn bộ năm 2012 so với năm 2011, -8,3%.

Kiểm tra các dữ liệu khác, có tính đến việc cập nhật đài quan sát Oice-Informatel vào ngày 31 tháng 12, có 334 đấu thầu dịch vụ kỹ thuật và kiến ​​trúc được tổ chức trong tháng, trong đó 33 trên ngưỡng, với tổng số tiền là 68,3 triệu euro (58,8 trên ngưỡng). So với tháng 12 năm 2011, số lượng đấu thầu tăng 19,3% (+ 26,9% trên ngưỡng và + 18,4% dưới ngưỡng) và giá trị của chúng tăng 41,2% (+ 56,6% ở trên ngưỡng và -12,4% dưới ngưỡng). So sánh với năm 2011 vẫn còn tiêu cực mạnh: 3.729 đấu thầu vào năm 2012, với tổng số tiền là 513,6 triệu euro, so với năm 2011, giảm 2,6% về số lượng và 8,3% về giá trị.

Các khoản chiết khấu mà đấu thầu được trao trở nên thấp hơn bao giờ hết: dữ liệu được thu thập trong tháng 12 nhấn mạnh rằng mức giảm giá trung bình dựa trên giá đấu giá cho các đấu thầu được công bố trong năm 2011 là 39,2%, đối với những thông báo được công bố trong Năm 2012 là 35,2%. Luigi Iperti, phó chủ tịch của Oice, nói về năm tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng năm 1999.

Chỉ còn lại hơn 510 triệu mỗi năm trên thị trường, khiến người ta nghi ngờ rằng các ngăn kéo hiện đang trống rỗng và không còn gì cả được ủy thác cho năm 2013. Trong khi đó, mặc dù dữ liệu rất nản lòng, phải nói rằng vào năm 2012, so với năm 2011, trong khi phần còn lại của đất nước đang giảm, miền Nam tăng + 21,3%. Vẫn sẽ mất nhiều thời gian để trở về mức trước khủng hoảng

RELATED ARTICLES

Recent Comments