Khai trương ngay Căn Hộ Risemount Suite Vương Thừa Vũ Đà Nẵng

Theo một nghiên cứu của hiệp hội bất động sản IVD, giá thuê tại Đức hiện đang tăng chậm hơn nhiều so với một năm trước. https://ccland.net/risemount-suite.html
Deutsche Wohnen SE
40,44 EUR 0,52%
Biểu đồ A0HN5C
Bảng xếp hạng Tin tức Phân tích
mua Bán
Hiển thị tất cả
Trung bình, một căn hộ cỡ trung bình – được xây dựng sau năm 1949 – hiện có giá 5,78 € tiền thuê mỗi mét vuông. Đó là nhiều hơn 2,1 phần trăm so với năm ngoái, hiệp hội bất động sản IVD cho biết tại buổi trình bày của gương giá dân cư mới nhất vào thứ năm tại Frankfurt. Năm ngoái, mức tăng giá vẫn còn hơn ba phần trăm. Ở nhiều thành phố lớn như Düssre, Frankfurt và Dresden, cũng như Bon và Wiesbaden, giá thuê không tăng trong năm ngoái.