Pháp Lý Của Dự Án Condotel The Arena Cam Ranh

Condotel The Arena Cam Ranh

Giới thiệu pháp lý đầy đủ của dự án Condotel The Arena Cam Ranh trực tiếp từ chủ đầu tư cho quý khách hàng tham khảo về mọi vấn đề liên quan đến thủ tục và pháp lý hành chính của dự án Condotel The Arena Cam Ranh một cách chính xác nhất.

1.Giấy CN Đầu tư  số 37121000170

2.Giấy phép xây dựng số 20/SXD-KTQH do Sở xây dựng cấp ngày 07/02/2013.

3.Biên bản giao đất và Cắm mốc định vị lô đất của dự án, ngày  18/07/2013.

4.GCN Quyền sử dụng đất , quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV412821, cấp ngày 29/06/2015, đối với lô đất diện tích 85,407.5m2.

5.GCN Quyền sử dụng đất , quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số BV412822,  cấp ngày 29/06/2015, đối với lô đất diện tích 186,989.6m2.

6.Quyết định số 1749/QĐ-UBND  của UBND Tỉnh Khánh Hòa Phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500, ngày 21/06/2016.

7.Cv Số 7348/UBND-XDNĐ ngày 17/08/2017 của UBT cho phép ghép 02 khu của dự án, nhập con đường vào đất của dự án The Arena.

8.Cv Số 8016/UBND-XDNĐ ngày 05/09/2017 của UBT cho phép điều chỉnh quy hoạch dự án: cho phép thể hiện tất cả các ý tưởng quy hoạch.

9.Công ty đang làm việc Sở ban nghành vè nội dung chi tiết ghép 02 khu, sau đó điều chỉnh lại Chủ trương đầu tư và quyết định giao đất . Dự kiến hoàn thành tháng 10/2017.

10.Công ty đang chuẩn bị trình phê duyệt 1/500 điều chỉnh sau khi đã ghép 02 khu của dự án Arena. Dự kiến hoàn thành tháng 11/2017.