Trang chủSEOQuảng Đông: Thực hiện kinh doanh nhà cho thuê giá rẻ cho...

Quảng Đông: Thực hiện kinh doanh nhà cho thuê giá rẻ cho các doanh nghiệp nhà nước thuê

Tổng Văn phòng Chính phủ Nhân dân tỉnh Quảng Đông về Tăng tốc Phát triểnÝ kiến ​​về việc triển khai nhà ở cho thuê giá rẻ Văn phòng bất động sản (2021) số 39

Chính quyền nhân dân được liệt kê ở các cấp, tất cả các cơ quan của chính quyền cấp tỉnh và tất cả các cơ quan trực thuộc:

Để thực hiện “Ý kiến ​​của Văn phòng Hội đồng Nhà nước về việc đẩy nhanh phát triển nhà cho thuê giá rẻ” (Guobanfa [2021] số 22) và đẩy nhanh tốc độ phát triển nhà cho thuê giá rẻ, được sự đồng ý của UBND tỉnh Chính phủ, xin ý kiến ​​thực hiện sau đây.

1. Yêu cầu công việc

Được hướng dẫn bởi tư tưởng của Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, tuân theo tư tưởng phát triển lấy con người làm trung tâm, nhấn mạnh vào việc định vị nhà ở để ở chứ không phải để đầu cơ, làm nổi bật các thuộc tính sinh kế của nhà ở và đẩy nhanh việc xây dựng công nhà cho thuê ở tỉnh ta . nhà cho thuê giá rẻ và nhà ở đồng sở hữu như một hệ thống an ninh nhà ở chính, để đẩy nhanh hơn nữa sự phát triển của nhà cho thuê giá rẻ, mở rộng nguồn cung nhà cho thuê giá rẻ, nhà cho thuê tối ưu hóa cơ cấu nguồn cung thị trường , giảm bớt cơ cấu thiếu hụt nguồn cung thị trường cho thuê nhà ở, để thúc đẩy người dân làm trung tâm Kiểu đô thị Phương Đông Green Valley hóa mới sẽ thúc đẩy việc hiện thực hóa nhà ở cho mọi người.

2. Cải thiện hệ thống cơ bản và lập kế hoạch thúc đẩy một cách có hệ thống

(1) Làm rõ tiêu chuẩn mục tiêu. Nhà cho thuê vừa túi tiền chủ yếu giải quyết được khó khăn về nhà ở của những công dân mới có đủ điều kiện, những người trẻ tuổi và các nhóm đối tượng khác, chủ yếu là các căn hộ có diện tích xây dựng nhỏ, diện tích xây dựng không quá 70m2, giá thuê thấp hơn giá thuê của thị trường. cho thuê nhà nguyên căn, chất lượng. Mỗi cấp địa phương, với quan điểm về nguồn vốn và phương pháp xây dựng nhà ở cho thuê trả góp khác nhau, cần phân loại và xây dựng các điều kiện cụ thể để ra vào, cũng như các yêu cầu quản lý diện tích cụ thể đối với các đơn vị nhỏ. (Chính quyền địa phương chịu trách nhiệm đối với chính quyền nhân dân được liệt kê)

(2) Làm rõ các ưu tiên phát triển. Quảng Châu, Thâm Quyến, Chu Hải, Sán Đầu, Phật Sơn, Huệ Châu, Đông Quan, Trung Sơn, Giang Môn và Trạm Giang là những thành phố trọng điểm để phát triển nhà cho thuê giá rẻ. Chúng phải được kết hợp theo quy mô dân số thường trú, sự phân bổ của dòng dân cư, Trong trường hợp có ga trung chuyển đường sắt đô thị và các khu vực trọng điểm xây dựng đô thị, việc bố trí khoa học nguồn lực nhà ở sẽ thúc đẩy sự phát triển của nhà ở cho thuê giá rẻ. Các thành phố khác có thể kết hợp nhu cầu thực tế của các khu công nghiệp, các doanh nghiệp lớn (bao gồm các cơ sở nghiên cứu khoa học và giáo dục), và các dự án lớn để xây dựng nhà ở Phuong Dong Green Valley cho thuê giá rẻ kiểu ký túc xá để thúc đẩy sự cân bằng giữa công việc và nhà ở. (Chính quyền địa phương chịu trách nhiệm đối với chính quyền nhân dân được liệt kê)

(3) Đặt mục tiêu một cách khoa học.

1. Thực hiện các cuộc điều tra nhu cầu. Tất cả các địa phương cần tiến hành khảo sát nhu cầu nhà ở cho thuê giá rẻ, tính toán khoa học, hợp lý, bao gồm các nhóm nhu cầu, quỹ đất đủ điều kiện và nhà ở dự trữ, đất mới, giá thuê nhà. (Chính quyền địa phương chịu trách nhiệm đối với chính quyền nhân dân được liệt kê)

2. Xây dựng kế hoạch mục tiêu. Xung quanh việc liệt kê mức độ để xác định một cách khoa học các mục tiêu xây dựng nhà ở cho thuê giá rẻ “Mười bốn năm”, xây dựng và công bố các kế hoạch phát triển nhà cho thuê giá rẻ đặc biệt và kế hoạch thiết kế xây dựng nâng cao hàng năm . Kế hoạch xây dựng và các dự án nhà ở cho thuê giá rẻ phải được Sở Nhà ở và Phát triển đô thị – nông thôn tổng hợp trình chính quyền cấp tỉnh xác nhận, tổng hợp vào quy hoạch chung của cả nước và của tỉnh để được hưởng các chính sách hỗ trợ có liên quan. Sở Nhà ở và Phát triển Đô thị-Nông thôn tỉnh đã chủ trì xây dựng và ban hành các mục tiêu và nhiệm vụ “Kế hoạch 5 năm lần thứ 14” của tỉnh đối với nhà cho thuê giá rẻ, và tổ chức cho các địa phương thực hiện các hành động đặc biệt trong ba năm. (Chính quyền nhân dân niêm yết ở cấp địa phương do Sở Nhà ở và Phát triển Đô thị – Nông thôn tỉnh phụ trách)

(4) Tăng cường giám sát toàn bộ quá trình của dự án. Tất cả các danh sách cấp quận phải kết hợp các dự án nhà cho thuê giá cả phải chăng vào nền tảng quản lý dịch vụ cho thuê nhà ở của thành phố và kết nối với dữ liệu nhà cho thuê giá rẻ trên nền tảng “Yueanju” . Tăng cường giám sát toàn bộ quá trình xây dựng, cho thuê và quản lý vận hành nhà ở cho thuê giá rẻ, tăng cường giám sát chất lượng và an toàn công trình. Nhà ở cho thuê có bảo lãnh không được rao bán trên thị trường, bán trá hình và nghiêm cấm hoạt động trái pháp luật hoặc gian dối các chính sách ưu đãi dưới danh nghĩa bảo lãnh cho thuê nhà ở đất nền Phương Đông Green Valley (Chính quyền nhân dân niêm yết ở cấp địa phương do Sở Nhà ở và Phát triển Đô thị – Nông thôn tỉnh phụ trách)

(5) Thực hiện trách nhiệm chính. Các chính quyền nhân dân được liệt kê ở cấp địa phương chịu trách nhiệm phát triển nhà cho thuê giá rẻ trong khu vực. , và làm tốt công tác liên kết chính sách., Nhà cho thuê đáp ứng các yêu cầu được đưa vào quản lý tiêu chuẩn đối với nhà cho thuê giá rẻ. (Chính quyền địa phương chịu trách nhiệm đối với chính quyền nhân dân được liệt kê)

3. Thực hiện các chính sách hỗ trợ và tăng cường phối hợp giữa các bộ phận

(6) Thực hiện các chính sách hỗ trợ về đất đai. Đất được sử dụng để làm nhà ở cho thuê nên được liệt kê riêng trong kế hoạch cung cấp đất ở hàng năm cho tất cả các địa phương để được liệt kê. Chính quyền nhân dân các cấp và đã niêm yết trên thị trường phải thực hiện nghiêm túc các chính sách sử dụng đất khác nhau nhằm hỗ trợ phát triển nhà ở cho thuê giá rẻ, và tăng cường đảm bảo quỹ đất cho nhà ở cho thuê giá rẻ. Cần đẩy nhanh phát triển nhà cho thuê giá rẻ và lồng ghép hữu cơ công tác chuyển đổi “ba cũ” và chỉnh trang đô thị để tỏa ra sức sống mới của đô thị cũ. Tích cực quảng bá các tòa nhà tiền chế dạng nhà ở cho thuê giá rẻ, và đưa các yêu cầu xây dựng vào các điều kiện quy hoạch đất của dự án. (Chính quyền địa phương chịu trách nhiệm về chính quyền nhân dân được liệt kê, với sự phối hợp của Sở Tài nguyên tỉnh và Sở Nhà ở và Phát triển Đô thị – Nông thôn)

(7) Đơn giản hóa quy trình phê duyệt. Chính quyền nhân dân các cấp cần tăng cường lập kế hoạch tổng thể và điều phối, tăng cường liên kết giữa các bộ phận. Đối với việc sử dụng đất không có nhà ở và nhà ở chung cư để xây dựng nhà ở cho thuê giá rẻ, chính quyền nhân dân thành phố và quận tổ chức rà soát chung và dựa trên kết quả rà soát, ủy quyền cho cơ quan quản lý nhà ở cho thuê giá rẻ tại cùng cấp để cấp chứng thư bảo lãnh đối với dự án nhà ở cho thuê, về nguyên tắc không quá 30 ngày làm việc kể từ khi lập dự án đến khi hoàn thành. Doanh nghiệp làm các thủ tục phê duyệt liên quan để được cấp giấy chứng nhận, được hưởng các chính sách ưu đãi như đất đai, thuế, giá điện nước dân dụng theo quy định . Mỗi cấp địa phương xây dựng quy trình phê duyệt và hướng dẫn vận hành xác nhận dự án nhà ở cho thuê giá rẻ căn cứ vào điều kiện thực tế, về nguyên tắc là thời hạn xác nhận và sau khi hết hạn xác nhận sẽ được xác nhận lại. (Chính quyền địa phương chịu trách nhiệm về chính quyền nhân dân được liệt kê, với sự phối hợp của Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên, Sở Nhà ở và Phát triển đô thị-nông thôn và Cục Thuế tỉnh)

(8) Làm tốt công tác bảo lãnh quỹ. Thiết lập cơ chế tài trợ đa dạng cho nhà ở cho thuê giá rẻ, và tích cực nỗ lực hỗ trợ các nguồn vốn như đầu tư từ ngân sách trung ương. Hỗ trợ phát triển nhà cho thuê giá rẻ ở cấp địa phương trong quy hoạch tổng thể và sử dụng thu nhập ròng từ chuyển nhượng đất và quỹ bảo đảm nhà ở và các quỹ bảo lãnh hiện có khác bằng cách niêm yết. (Sở Tài chính, Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh, và Sở Nhà ở và Phát triển Đô thị-Nông thôn chịu trách nhiệm, với sự hợp tác của chính quyền nhân dân được liệt kê ở cấp địa phương)

(9) Thực hiện các chính sách ưu đãi về thuế, phí. Ban hành các hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể để thực hiện các chính sách ưu đãi về thuế, phí. Thực hiện “Thông báo về việc hoàn thiện chính sách thuế đối với việc cho thuê nhà ở” (Thông báo số 24 năm 2021 của Bộ Nhà ở và Phát triển đô thị – nông thôn, Bộ Tài chính và Cục Thuế), kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021, tổng hợp người nộp thuế giá trị gia tăng đối với công ty cho thuê nhà ở Đối với toàn bộ thu nhập cho thuê thu được từ việc cho thuê nhà cho thuê giá rẻ được chứng nhận, bạn có thể chọn áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản, tính và nộp thuế giá trị gia tăng theo tỷ lệ thu 5% trừ 1,5%. áp dụng phương pháp tính thuế chung để tính và nộp thuế giá trị gia tăng; cho thuê nhà ở; người nộp thuế GTGT quy mô nhỏ trong doanh nghiệp cho cá nhân thuê nhà ở giá rẻ có chứng nhận thì tính và nộp thuế GTGT theo thuế suất 5% trừ 1,5%. ; đối với công ty cho thuê nhà ở cho cá nhân thuê nhà ở giá rẻ được chứng nhận thì áp dụng như trên Đối với phương pháp tính thuế đơn giản và trả trước, thuế giá trị gia tăng trả trước được giảm 1,5%; đối với doanh nghiệp, tổ chức công lập, nhóm xã hội và các tổ chức khác cho các cá nhân và các công ty chuyên cho thuê nhà ở quy mô lớn thuê nhà ở giá rẻ được chứng nhận Có, thuế bất động sản được giảm 4%. Miễn phí hỗ trợ hạ tầng đô thị cho các dự án nhà cho thuê giá rẻ. (Sở Tài chính và Cục Thuế tỉnh chủ trì, với sự phối hợp của chính quyền nhân dân các cấp)

(10) Thực hiện giá điện nước dân dụng. Thiết lập và hoàn thiện cơ chế liên kết với các cơ quan cấp nước, điện lực và các sở, ngành khác, sử dụng quỹ đất không phải thổ cư và đất ngoài thổ cư để xây dựng nhà ở cho thuê giá rẻ và sau khi được cấp giấy chứng nhận dự án nhà cho thuê giá rẻ, giá nước, điện, và khí đốt phải được thực hiện theo tiêu chuẩn của cư dân. (Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh, chính quyền địa phương chịu trách nhiệm về chính quyền nhân dân được liệt kê)

(11) Cải thiện mức hỗ trợ tài chính. Thiết lập và hoàn thiện cơ chế liên kết với các tổ chức tài chính, hỗ trợ các tổ chức tài chính ngân hàng cho vay dài hạn đối với các đối tượng tự sở hữu nhà ở cho thuê giá rẻ theo định hướng thị trường và phù hợp với nguyên tắc tuân thủ pháp luật và các quy định, rủi ro có thể kiểm soát và kinh doanh bền vững, để chuyển đổi và chuyển đổi nhà ở hiện có Các công ty cho thuê nhà ở cung cấp các khoản cho thuê nhà ở cho thuê không được đảm bảo quyền sở hữu. Cải thiện số liệu thống kê cho vay tương thích với nhà cho thuê giá rẻ và xử lý chúng theo cách khác nhau khi thực hiện quản lý tín dụng bất động sản . Hướng dẫn các tổ chức tài chính ngân hàng tăng cường đổi mới sản phẩm, tối ưu hóa quản lý tín dụng, cho vay thế chấp bằng quyền sử dụng đất xây dựng do tập thể kinh doanh để xây dựng nhà ở cho thuê giá rẻ đáp ứng yêu cầu. Trong phạm vi trách nhiệm, thiết lập một kênh xanh cho các công ty phát hành trái phiếu tín dụng doanh nghiệp và hỗ trợ các công ty đủ điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu doanh nghiệp, các công cụ tài trợ nợ phi tài chính của doanh nghiệp và các trái phiếu tín dụng doanh nghiệp khác để xây dựng và vận hành các khoản cho thuê hợp lý nhà ở. Hỗ trợ các quỹ bảo hiểm thương mại tham gia đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê giá rẻ phù hợp với nguyên tắc thị trường hóa. Thực hiện “Thông báo của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia về việc Làm tốt hơn nữa Công việc Thí điểm của Quỹ Ủy thác Đầu tư Bất động sản (REITs) trong Lĩnh vực Cơ sở hạ tầng” (Fagai Investment [2021] Số 958), và tích cực hỗ trợ giá cả phải chăng dự án nhà cho thuê để phát triển bất động sản trong lĩnh vực hạ tầng Thí điểm quỹ ủy thác đầu tư (REITs). (Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Chi nhánh Quảng Châu, Cục Quản lý Ngân hàng và Bảo hiểm Quảng Đông, Cục Điều tiết Chứng khoán Quảng Đông, Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh, các phòng giám sát tài chính địa phương và chính quyền địa phương chịu trách nhiệm đối với chính quyền nhân dân niêm yết, với sự hợp tác của Sở Nhà ở tỉnh và Phát triển Đô thị-Nông thôn)

4. Xây dựng một thị trường tiêu chuẩn hóa và hỗ trợ sự tham gia của nhiều thực thể

(12) Hỗ trợ sự tham gia của các chủ thể thị trường. Thường xuyên tổ chức các hội nghị xúc tiến sản phẩm để thúc đẩy các doanh nghiệp tham gia thị trường kết nối với các doanh nghiệp, tổ chức, tập thể làng nghề, khu công nghiệp và các tổ chức hợp tác khác có nhu cầu phát triển nhà cho thuê giá rẻ. Đối với các công ty cho thuê nhà nước kinh doanh nhà cho thuê giá rẻ, nới lỏng một cách hợp lý các yêu cầu về đánh giá hiệu quả kinh doanh. Kinh doanh nhà cho thuê giá rẻ cho các doanh nghiệp nhà nước thuê tài sản của chính mình. Thời gian thuê có thể kéo dài đến 10 năm. Giá cơ sở cho thuê tài sản có thể dựa trên cơ sở định giá hoặc điều tra thị trường, hoặc do cơ quan chuyên môn thẩm định, kết hợp với nguồn cung của thị trường và nhu cầu và điều kiện tài sản thực tế, vv Các yếu tố được xác định một cách toàn diện. (Chính quyền địa phương chịu trách nhiệm đối với chính quyền nhân dân được liệt kê, SASAC của tỉnh, Sở Tài chính và Cục Thuế tỉnh)

(13) Nuôi dưỡng và phát triển các doanh nghiệp chuyên doanh cho thuê nhà ở. Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá các công ty cho thuê chuyên nghiệp chất lượng cao, thiết lập cơ sở dữ liệu về các công ty cho thuê chuyên nghiệp chất lượng cao và cập nhật thường xuyên. Mở ra một kênh xanh cho các doanh nghiệp nhập kho về mặt phê duyệt và thủ tục đối với các dự án nhà cho thuê giá rẻ. (Sở Nhà ở và Phát triển Đô thị – Nông thôn tỉnh chịu trách nhiệm, chính quyền địa phương phối hợp với chính quyền những người được liệt kê)

(14) Tập trung vào việc đào đất và nhà ở. Sở Nhà ở và Phát triển đô thị – nông thôn phối hợp với các sở, ngành liên quan ban hành các chính sách, biện pháp khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở trong tỉnh sử dụng quỹ đất không có nhà ở và nhà ở chung cư để xây dựng nhà ở cho thuê giá rẻ. Mỗi cấp phải ban hành các hướng dẫn công việc cụ thể và các biện pháp khuyến khích niêm yết. Chính quyền địa phương có thể sử dụng nhà kho nhàn rỗi để chuyển đổi thành nhà ở tái định cư, nhà ở cho thuê công cộng , nhà ở giá cả hợp lý về mặt kinh tế và nhà ở nhàn rỗi khác của chính phủ như nhà ở cho thuê giá cả phải chăng. (Sở Tài nguyên tỉnh, Sở Nhà ở và Phát triển Đô thị-Nông thôn, Sở Giáo dục, Ủy ban Y tế, Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước, và Cơ quan Quản lý các cơ quan chính quyền địa phương chịu trách nhiệm về chính phủ nhân dân được liệt kê)

(15) Thiết lập cơ chế giám sát và định giá tiền thuê. Tất cả các địa phương cần thiết lập cơ chế định giá thuê đối với nhà cho thuê giá rẻ, giám sát và hướng dẫn giá thuê của các dự án nhà cho thuê giá rẻ và thường xuyên công bố giá thuê tham khảo trên các thị trường xung quanh. (Chính quyền địa phương chịu trách nhiệm về chính quyền nhân dân được liệt kê, với sự phối hợp của Sở Nhà ở và Phát triển Đô thị – Nông thôn tỉnh)

5. Tăng cường các biện pháp tự vệ và thúc đẩy triển khai công việc

(16) Kiện toàn tổ chức và lãnh đạo. Thiết lập hệ thống họp chung về công tác nhà cho thuê giá rẻ của tỉnh để điều phối và hướng dẫn công tác nhà cho thuê giá rẻ của tỉnh. Tất cả các địa phương nên tham khảo việc thành lập nhóm lãnh đạo hoặc hệ thống họp chung để được niêm yết, đồng thời tăng cường triển khai năng lực nghiên cứu và quản lý nhà cho thuê giá rẻ. Sở Nhà ở và Phát triển đô thị – nông thôn các tỉnh, thành phố đóng vai trò chủ trì, phối hợp với các sở ban ngành liên quan ban hành các chính sách hỗ trợ, thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin, tổ chức và phối hợp thúc đẩy, thực hiện kiểm tra, giám sát và đảm bảo các chính sách phù hợp. . (Các sở liên quan trực thuộc chính quyền cấp tỉnh, các đơn vị liên quan đóng quân trực tiếp tại Quảng Đông và chính quyền địa phương chịu trách nhiệm về chính quyền nhân dân được liệt kê)

(17) Tăng cường giám sát, kiểm tra. Cuộc họp chung của tỉnh thường xuyên báo cáo về việc hoàn thành các nhiệm vụ mục tiêu ở các khu vực khác nhau, đồng thời nhắc nhở và phỏng vấn các thành phố hoặc sở đang chậm tiến độ khi tình hình yêu cầu. Ban hành tỉnh xây dựng các phương pháp giám sát và đánh giá nhà cho thuê giá rẻ, thiết lập hệ thống chỉ số giám sát và đánh giá do Sở Nhà ở và Phát triển đô thị – nông thôn tỉnh phối hợp với các sở liên quan thực hiện và đưa kết quả giám sát và đánh giá hàng năm vào ” Hệ thống Đánh giá Hiệu suất Toàn diện để Phát triển Chất lượng Cao của tỉnh Quảng Đông. ” (Sở Nhà ở và Phát triển Đô thị – Nông thôn và Cục Thống kê chủ trì, các sở liên quan trực thuộc tỉnh và chính quyền địa phương phối hợp với chính quyền nhân dân được liệt kê)

(18) Tăng cường trình diễn và khuyến khích. Kịp thời tổng kết và phát huy kinh nghiệm, thực tiễn tiên tiến, thường xuyên tổ chức các cuộc họp trao đổi kinh nghiệm và các cuộc họp quan sát dự án. Hàng năm tổ chức trình diễn, lựa chọn một số doanh nghiệp, dự án chuyên ngành cho thuê nhà ở cấp tỉnh và thực hiện các biện pháp khuyến khích đối với những nơi thực sự có tâm huyết với công việc và có kết quả vượt trội. (Sở Nhà ở và Phát triển Đô thị – Nông thôn tỉnh chủ trì, các sở liên quan trực thuộc tỉnh và chính quyền địa phương phối hợp với chính quyền nhân dân được liệt kê)

(19) Tăng cường công khai và hướng dẫn. Sử dụng tất cả các cấp và các loại phương tiện truyền thông để quảng bá, phổ biến các chính sách về nhà ở cho thuê giá rẻ và thông tin về nhà ở. Phát huy hết lợi thế của phương tiện truyền thông tài chính, xây dựng nền tảng công khai trực tuyến về nhà cho thuê giá rẻ, đồng thời công khai các chính sách và hiệu quả của nhà cho thuê giá rẻ ở mọi cấp độ thông qua các bản tin, video ngắn, áp phích sáng tạo và các hình thức phổ biến và hấp dẫn khác. (Chính quyền nhân dân niêm yết ở cấp địa phương do Sở Nhà ở và Phát triển Đô thị – Nông thôn tỉnh phụ trách)

Tổng Văn phòng Chính phủ Nhân dân tỉnh Quảng Đông

2 tháng 11 năm 2021

RELATED ARTICLES

Recent Comments