Trang chủSEOSunshine Heritage Resort Sơn Tây khơi dậy điểm nhấn mạnh mẽ

Sunshine Heritage Resort Sơn Tây khơi dậy điểm nhấn mạnh mẽ

dự án Sunshine Heritage Resort Trong khi dữ liệu kinh tế yếu tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động thị trường ở các khu vực lớn của châu Âu, cuộc khảo sát hàng quý của CBRE về giá thuê và sản lượng ở châu Âu trong quý đầu tiên của năm 2013 cho thấy mức độ ổn định cao ở phân khúc thị trường cao.

Trong quý đầu tiên của năm 2013, theo CBRE, sản lượng đã giảm thêm do nhu cầu cao trong phân khúc cốt lõi, với 20 địa điểm văn phòng và bán lẻ cho thấy lợi nhuận thấp hơn cho các tài sản chính. Chúng bao gồm thị trường bất động sản văn phòng tại Thành phố Luân Đôn và thị trường bất động sản bán lẻ ở West End of London, cũng như các thị trường khác như Dublin, Geneva và Prague. Do đó, sản lượng cho các tài sản văn phòng và bán lẻ tại các quốc gia thuộc EU-15 – như trong quý IV năm 2012 – đã giảm nhẹ. Ngược lại, sản lượng cho bất động sản công nghiệp tăng nhẹ bốn điểm cơ bản. Mặc dù những điều này đã giảm 50 và 25 điểm cơ bản so với quý trước, chủ yếu ở Dublin và Birmingham, sản lượng chính ở Madrid vẫn tiếp tục tăng.

Phân tích của các thị trường cho thuê ở châu Âu cho thấy rằng tổng mức tăng cho thuê nhiều hơn mức giảm đã được ghi nhận, phần lớn các thị trường có xu hướng được đặc trưng bởi sự ổn định hơn nữa của giá thuê chính. Đối với các loại sử dụng riêng lẻ, giá thuê cho các tài sản bán lẻ hạng nhất ở các vị trí đắc địa tăng, không thay đổi trên thị trường văn phòng và giảm nhẹ đối với các đặc tính công nghiệp. Chỉ số cho thuê bán lẻ EU-15 Prime hiện cao hơn gần bảy phần trăm so với một năm trước. Sự gia tăng nhẹ trong Chỉ số cho thuê bán lẻ EU-15 so với quý trước phần lớn là do sự tăng trưởng ở một số thị trường Đức, đặc biệt là Hamburg. Trong thị trường văn phòng, tăng trưởng cho thuê ở Berlin, Oslo và London West End trái ngược với sự sụt giảm ở Madrid, Barcelona và Milan. Những thay đổi về giá thuê đã được quan sát tại một vài địa điểm công nghiệp.

Jan Linsin, Trưởng phòng Nghiên cứu của CBRE tại Đức: Sinh hoạt ở Châu Âu, hoạt động đầu tư đã phục hồi trong quý đầu tiên so với cùng kỳ năm trước, với sự tập trung của các nhà đầu tư vào bất động sản cốt lõi tại các thị trường cốt lõi cho thấy lợi nhuận của các sản phẩm hàng đầu hiện tại những nơi có nhu cầu cao tiếp tục chịu áp lực. Diễn biến cho thuê thấp hơn trong quý đầu tiên của năm 2013 và được phân phối đồng đều hơn giữa các thị trường với mức tăng giảm. Điều này phản ánh tình hình kinh tế vẫn chưa chắc chắn. Theo đó, một số sự sụt giảm lớn nhất về giá thuê đã được quan sát ở các thị trường Nam Âu. Ngược lại, giá thuê tăng gần bảy phần trăm đối với các bất động sản bán lẻ hạng nhất trong năm qua cho thấy mức độ quan tâm cực kỳ cao của các nhà bán lẻ ở các vị trí đắc địa nhưng có giới hạn. ”

Đồ họa xem phụ lục

lợi nhuận

Sản lượng cho các tài sản văn phòng ở châu Âu đã giảm nhẹ trong quý đầu tiên của năm 2013. Chỉ số năng suất văn phòng của CBRE Prime cho các quốc gia EU-15 đã giảm ba điểm cơ bản trong quý, trở về mức của năm trước. Sản lượng giảm đã được đăng ký tại mười trong số 53 thị trường được kiểm tra, 43 thị trường không thay đổi. Tại St. Petersburg, sản lượng giảm 50 điểm cơ bản, trong khi một số thị trường khác, bao gồm Thành phố Luân Đôn, Dublin và Prague, giảm 25 điểm cơ bản.

Lợi suất bất động sản bán lẻ cũng giảm trong quý đầu tiên của năm 2013, với Chỉ số lợi nhuận bán lẻ CBRE Prime giảm năm điểm cơ bản cho các quốc gia EU-15, thấp hơn mười điểm cơ bản so với năm trước. Tổng cộng có mười địa điểm chứng kiến ​​sự suy giảm năng suất chính, trong số đó rất rõ ràng ở St. Petersburg (với 50 điểm cơ bản) và ở Dublin và ở London West End, mỗi điểm có 25 điểm cơ bản. Sản lượng vẫn không thay đổi tại 35 địa điểm. Ngược lại, sản lượng tăng trên bốn thị trường Hà Lan, đặc biệt là ở Amsterdam và Rotterdam, mỗi thị trường có mười điểm cơ bản. https://ccland.net/sunshine-heritage-resort.html

Lợi nhuận của bất động sản công nghiệp tăng bốn điểm cơ bản, với Chỉ số năng suất công nghiệp CBRE Prime cho các nước EU-15 đạt mức 7,79% vào cuối quý 1/2013. Sản lượng giảm tại ba trong số 43 địa điểm – St. Petersburg, Dublin và Birmingham – và tăng ở bốn thị trường, với Madrid, Bucharest và Budapest tăng 25 điểm cơ bản. Không có thay đổi tại 36 địa điểm khác.

thuê

Giá thuê cho các tài sản văn phòng hạng nhất hầu như không thay đổi trên khắp châu Âu trong quý đầu tiên của năm 2013, và điều tương tự cũng áp dụng cho so sánh theo năm. Trong quý đầu tiên, tám trong số 53 thị trường được kiểm tra có thể cho thuê

Giá thuê Prime tăng, 41 không đổi và bốn người giảm. Mức tăng lớn nhất được ghi nhận tại Istanbul với mức tăng 4,7% và Dublin cũng trải qua mức tăng hơn 3,5%. Sự sụt giảm lớn nhất so với quý là ở Bucharest với 2,7%. Giá thuê cũng đã giảm ở Milan, Madrid và Barcelona.

Giá thuê cho các tài sản bán lẻ hàng đầu tăng 2,0 phần trăm trong quý đầu tiên của năm 2013. Điều này có nghĩa là Chỉ số cho thuê bán lẻ CBRE Prime cho các quốc gia EU-15 cao hơn 6,8% so với năm trước. Chín trong số 49 thị trường được kiểm tra đã đăng ký tăng, 37 không đổi và ba giảm. Mức tăng cao nhất với mức tăng 12% hàng quý là ở Hamburg, nhưng Düsseldorf và Lisbon cũng ghi nhận mức tăng đáng kể. Mức giảm lớn nhất được ghi nhận với mức giảm 16,7% so với quý trước.

Giá thuê bất động sản công nghiệp châu Âu giảm nhẹ trong quý đầu năm 2013, với Chỉ số giá thuê công nghiệp CBRE cho thị trường EU-15 chỉ giảm dưới 1% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 2% so với năm trước. Giá thuê vẫn ổn định phần lớn tại các địa điểm được kiểm tra.

Chỉ có một địa điểm ghi nhận mức tăng tiền thuê nhà (Amsterdam với mức tăng 5,9%) và bốn nơi đã giảm, với Milan và Rome phải chấp nhận mức giảm đáng kể nhất với mức giảm hơn 3%. 38 địa điểm còn lại vẫn không thay đổi.

RELATED ARTICLES

Recent Comments